Posuzování závěti při dědictví dostalo nová pravidla!

Závěť známe jako dokument sepsaný u notáře, ve kterém člověk uvede, co a komu by v případě úmrtí chtěl přenechat. Ovšem závěť může být sepsána i bez notářského ověření, tedy jen jako soukromý dokument. Jak se ale prokazuje jeho pravost?

 

Do nedávna musel pravost takového soukromého dokumentu prokazovat ten, kdo s ním nesouhlasil. Nově je to právě naopak. Platnost musí prokázat ten, kdo dle závěti má dědit.  Případný spor o pravost závěti může trvat velmi dlouho a po tu dobu může být pozůstalost nevyužita. Nejjednodušším řešením je sepsat závěť u notáře. Notářsky ověřená závěť je totiž tzn. veřejným dokumentem a u soudu tak má vyšší právní moc.

V ČR se počty sepsaných závětí u notáře neustále zvyšují. Letos do poloviny června notáři sepsali celkem 13 865 dokumentů, za loňských rok to bylo přes 26 tisíc. Je vidět, že lidé mají stále větší zájem o uspořádání svého majetku podle vlastní vůle.

Mezi nejčastější důvodu tohoto rozhodnutí je, že lidem nevyhovují zákonem stanovené posloupnosti dědických tříd nebo se snaží předcházet budoucím sporům mezi dědici a jejich příbuznými. Nutno dodat, že závěť má přednost před děděním ze zákona.

I.Děti a manžel/manželka dědí rovným dílem. U dětí přechází právo na jejich děti (vnoučata zůstavitele). Manžel nemůže dědit jen sám. Když nejsou děti, dědí se podle druhé třídy.
II.Manžel (nemá-li děti) + rodiče zůstavitele, druh či družka (podmínkou je alespoň rok vedení společné domácnosti). Manžel má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Druh nemůže dědit sám, když není jiný dědic, dědí se podle třetí třídy.
III.Druh či družka a sourozenci zůstavitele. Dědí všichni rovným dílem. U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti, na jejich vnoučata už ne.
IV.Rovným dílem dědí prarodiče zůstavitele (jeho babičky a dědové).
V.Dědí prarodiče rodičů zůstavitele (prababičky a pradědečci).
VI.Dědí vnuci sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele (tedy jeho strýcové, tety).
Dědické třídy dle zákona

V případě, že se dědic nenajde, případne majetek státu.

Cena za sepsání závěti v základní verzi činí 1 500 Kč + DPH, složitější (např. při potřebě povolat náhradní dědice či správce) je cena 3 000 Kč + DPH. Pokud notář přijme do úschovy závěť sepsanou přímo pořizovatelem, cena se snižuje o 800 Kč + DPH.

Ve všech případech je nutno ještě přičíst 100 Kč + DPH jako odměnu za zápis a 200 Kč + DPH za realizaci samotného zápisu do centrální Evidence právních jednání pro případ úmrtí. Dalších 300 Kč + DPH je částka za hotové náklady notáře. Konečná cena tak může být až 3 600 Kč + DPH.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/zavet-nejvyssi-soud-listina-verejna-soukroma-dedictvi-notar.A220627_133051_viteze_sov?zdroj=top