Oprav dům po babičce

 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí motivační dotační program pro české domácnosti v září 2023 s cílem podpořit renovace energeticky nevyhovujících rodinných domů a obnovu stávajícího bytového fondu. Dotace je financována z Modernizačního fondu EU, celkově je k dispozici 55 miliard korun.

 

Ministr životního prostředí Petr Hladík zdůrazňuje, že cílem programu je využít stávající zástavbu a zabránit rozšiřování obcí do volné krajiny, poskytnout mladým rodinám příležitost k úspornému bydlení a podpořit renovace domů.

Podmínky pro čerpání dotace

1. Program je určen vlastníkům rodinných nebo rekreačních domů.

2. Je nutné splnit podmínky optimálního zateplení stávající budovy nebo postavit nový dům s požadovanými parametry.

3. Cílem je urychlit renovace starších domů a podpořit vstupní investice pro úsporné bydlení.

4. Kompletní podmínky najdete zde: https://novazelenausporam.cz/dokument/3519

Výhody programu

1. Mladé rodiny získají rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě žadatele.

2. Možnost čerpat finanční prostředky předem a žádat o zvýhodněný úvěr na pobočkách stavebních spořitelen.

3. Úrok z úvěru se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty.

Rozsah dotace a možnosti

1. Žadatelé mohou získat až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou pro zálohovou dotaci a zvýhodněný úvěr.

2. Renovace může zahrnovat další úsporná opatření, včetně výměny zdroje tepla, fotovoltaiky, ohřevu vody, dobíjecí stanice pro elektromobil atd.

Rozšíření podpory:

1. Podpora bude rozšířena i na strukturálně postižené kraje a obce s rozšířenou působností.

2. Žadatelé z těchto oblastí budou mít celkovou dotaci navýšenou o 10 procent.

Zjednodušení procesu:

Od roku 2024 nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a účetní doklady.

Informace pro zájemce:

Zájemci se mohou obrátit na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR nebo využít kontaktní formulář na webu www.novazelenausporam.cz.